eFootball PES 2022 จะเน้น “ความสมจริงราวกับภาพถ่าย” บนเครื่อง PlayStation 5

eFootball PES 2022 จะเน้น “ความสมจริงราวกับภาพถ่าย” บนเครื่อง PlayStation 5

สำหรับภาคนี้ Unreal Engine จะใช้แทน Fox Engine ดั้งเดิม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะเป็น Unreal Engine 4 หรือ 5 แต่ถ้าโคนามิต้องการเน้นความสมจริงตามที่กล่าวไว้ เป็นไปได้มากว่าจะเป็น Unreal Engine 5 ซึ่งใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมจริงของเกมจำนวนหนึ่ง ขณะนี้เกมนี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และอาจต้องรออีกนานหลังจากที่ Konami ถอนตัวจาก E3 ในปี 2021 ก่อนหน้านี้